Første gang på denne side?Læs her

(Mest til lærere)

Almen sprogforståelse

Sten Stenbæk, Fjerritslev Gymnasium
Tekster og skemaer
bullet   Almen grammatik
bullet   Gram. encyclopædi
bullet   Dansk morfologi og syntaks (under udarbejdelse)
bullet   Introduktion til sprogstudier
bullet   Metoder til sprogstudier
bullet   Sproghistorie
bullet   Genrer, stil og retorik
bullet   Latinsk on-line morfologi
bullet   Kommaregler

Velkommen til almen sprogforståelse.

Denne side vil forsøge at dække de emner der skal undervises i efter læreplanen for almen sprogforståelse.

Siden er under konstant udbygning. I kolonnen til venstre kan du se nogle af de emner der indtil videre er blevet behandlet.

Umiddelbart derunder er der mulighed for at gå til en side med en oversigt og links til de  øvelser der knytter sig til siderne.

Nederst er der forskellige programmer og downloads, bl.a, grundbogen.

Til højre er et link til min engelske grammatik. Check den ud.

Links:

Fjerritslev Gym

Engelsk grammatik

 

Øvelser (oversigt)

Latinøvelser til Carpe diem

Downloads:

bullet   Almen sprogforståelse 2012 som pdf-fil.Denne er identisk med det hæfte der udleveres til eleverne på FG.
bullet   PDF-version af grammatisk encyklopædi
bullet    Lativerb. Et program til indøvelse af de latinske verber
bullet   Om billedsprog
bullet   POEMATEN  Et program der skriver digte i overensstemmelse med Diderichsens sætningsskema
bullet   Mini latinsk morfologi til printning (pdf)
bullet   OpenOffice autokorrektur til engelsk

 

Cartoon af Michael Stenbaek Litven

http://www.ebbits.net

 

Skriv til Sten

Klik på billedet for at læse om AP spillet