præpositioner

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Den moderne fonetik har rødder langt tilbage tiden og spillede fx tidligt en rolle arabisk videnskab, men den arabiske tradition har været næsten ukendt Europa. De egentlige forløbere moderne fonetik finder man fonetiske afhandlinger 1500-1600-t. England og Danmark. Fonetikken har siden renæssancen spillet en stadig større rolle, dels baggrund den rent videnskabelige erkendelsestrang mht. sproget som menneskeligt fænomen samt ud interessen videnskabeligt baseret metrik brug salmedigtningen, dels baggrund forventninger tekniske anvendelser f fonetisk viden, jf. de mange forsøg, der siden 1700-t. har været gjort at bygge talende maskiner og dermed at frembringe syntetisk tale. 1800-t. fik fonetikken en opblomstring, ikke mindst pga. den sammenlignende sprogvidenskabs arbejde lydforandringer, hvilket udløste et behov en mere udviklet fonetisk teori og praksis. Nutidens fonetik er sine mangesidige interesseområder og anvendelsesformer stadig præget denne forskelligartede baggrund.