analyse4

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Naturligvis
er
der
mere
samfundsoplysende
bøger
end
Sidney Leesdel af 2. sammenligningsled