Carpe diem 6. Oversæt til latin, verbet 'at være'

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Oversæt nedenstående sætninger til latin: Verbet skal stå sidst.

1. Jeg er sekretær:

2. Du er pædagog:

3. Brutus er romer:

4. Vi er tjenestpiger:

5. I er slaver:

6. De er frie:

7. Magnus og Livia er romere:

8. Er I romere? ?

9. Jeg er en dreng:

10. Caesat er diktator: .