Carpe diem 4, verbernes endelser

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
På latin bøjes verberne i person og tal. Herunder er der en række sætninger på både latin og dansk. Du skal indsætte den rigtige personendelse-.

1. Jeg frygter ikke Cæsar: Caesarem non time.

2. Cæsar fører sin hær ove Rubicon: Caesar exercitum suum trans Rubiconem duci

3. Er du enig med Antonius ? : Consenti cum Antoniio?

4. Hvad mener I om Cæsar? Quid de Caesare senti?

5. Claudius og Brutus udbryder: Caudius et Brutus exclama.

6. Vi forhandler om republikken: De re publica consulta.

7. Han modsætter sig Cæsar: Caesari opponi..

8. Cæser pålægger Rom et dictatur: Caesar Romae dictaturam imponi.

9. Vi opfordrer romerne til krig mod Cæsar: Romanos ad bellum contra Caesarem provoca.

10. Senatorerne modsætter sig ikke Cæsar: Senatores Caesari non opponu.