Carpe diem 3, nominativ, akkusativ, genitiv og ablativ

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Herunder finder du en række sætninger på både dansk og latin. I de lantinske sætninger mangler der et eller to ord,som skal stå i enten nominativ, akkusativ, genitiv eller ablativ. Skriv ordet ind i den rigtige form.

1. Cæsar er en berømt feltherre: Caesar famous est

2. Cæsar besætter hele Gallien: Caesar totam occupat

3. Gallerne kæmper mod Cæsars soldater: Galli contra milites bellant.

4. Cæsar er også en berømt forfatter: Caesar et famosus est.

5. Han skriver om bog om sine sejre: de suis scribit

6. Cæsar fører sin hær ind i Gallien: Caesar exercitum suum in ducit.

7. Gallerne elser ikke Cæsar: Galli non amant.

8. Cæsars soldater er stærke: Milites Caesaris sunt.

9. I Gallien bor gallerne: In habitant.

10. Cæsars hær frygter ikke gallerne: Gallos non timet.